Wednesday, March 14, 2012

UKM- GLOBAL STUDENT MOBILITY PARTNERSHIPS PROGRAM (OVERSEAS)

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR FAKULTI PERUBATAN TAHUN 3 YANG CEMERLANG...ANDA SEMUA DIGALAKKAN MENYERTAI PROGRAM MOBILITI ( OUTBOUND ). PROGRAM INI MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UKM UNTUK MELENGKAPKAN PENGALAMAN PENDIDIKAN DENGAN MENGIKUTI PROGRAM AKADEMIK YANG DITAWARKAN DI LUAR NEGARA. PEMILIHAN CALON BERDASARKAN INTERVIEW YANG AKAN DIBERITAHU KEMUDIAN TARIKH DAN TEMPATNYA.

PELAJAR YANG TERPILIH AKAN DIBERI PELUANG MENGIKUTI POSTING ENT SEPANJANG 3 MINGGU BERSAMA-SAMA STUDENT PERUBATAN DI THE IPSWICH HOSPITAL, ENGLAND.

PELAJAR YANG MEMOHON HARUSLAH MENCAPAI PNGK TERBARU SEKURANG-KURANGNYA 3.00. SETIAP PELAJAR YANG TERPILIH AKAN DIBERI PERUNTUKAN DUIT SEBANYAK RM10000 SETIAP SEORANG YANG MELIPUTI TAMBANG PERGI & BALIK, MAKAN, TEMPAT TINGGAL & SEBAGAINYA.

BORANG BOLEH DIDAPATI DI LINK: http://www.box.com/s/de526377226f05ae1f0e

ANDA SEMUA HENDAKLAH MENGEMBALIKAN SEMULA BORANG PENYERTAAN SAMA ADA MEMBERI SECARA TERUS KEPADA PEJABAT AKADEMIK PRA SISWAZAH TING. 2 ATAU FAKSMILI KE NOMBOR 03-91456655 SELEWAT-LEWATNYA PUKUL 5PTG JUMAAT (16/3/2012).

Friday, March 9, 2012

SENARAI PELAJAR RESIT POSTING TAHUN 3 SESI 11/12

INTERNAL MEDICINE
JKM AND PPD


SURGERY

O&GRESEAT POSTING TAHUN 3 SESI 2011/2012

 JADUAL DIATAS HARUS DITAMBAH SEBANYAK 1 MINGGU...PERHATIAN...SECARA RASMINYA RESEAT POSTING ULANGAN AKAN BERMULA PADA
12 /3/2012. POSTING ULANGAN INI AKAN BERLANGSUNG SELAMA 6 MINGGU. PELAJAR HANYA DIBENARKAN MENGULANG MAKSIMUM SEBANYAK 2 POSTING SAHAJA SEPANJANG TEMPOH 6 MINGGU ITU.

BRIEFING UNTUK SEMUA POSTING ULANGAN PADA 12/3/2012 PADA PUKUL 8 PG

INTERNAL MEDICINE DI JABATAN PERUBATAN DALAMAN TINGKAT 8

SURGERY DI JABATAN SURGERY TING 8

O&G DI JABATAN O&G TINGKAT 2

BRIEFING JKM PADA JUMAAT (16/3/2012) PADA PUKUL 8 PG DI JABATAN JKM

SISTEM POSTING ULANGAN:

SETIAP MODUL UNTUK POSTING ULANGAN DIBERI TEMPOH 3 MINGGU. PELAJAR YANG MENGULANG POSTING INTERNAL MEDICINE SAHAJA, ANDA DIWAJIBKAN MENGAMBIL POSTING TERSEBUT PADA 3 MINGGU PERTAMA DIIKUTI 3 MINGGU STUDY WEEK.

MANAKALA PELAJAR YANG MENGULANG DUA POSTING DAN SALAH SATUNYA ADALAH INTERNAL MEDICINE, ANDA DIKEHENDAKI MENGULANG POSTING INTERNAL MEDICINE PADA TIGA MINGGU PERTAMA DAN DIIKUTI DENGAN POSTING ULANGAN ANDA YANG KEDUA PADA 3 MINGGU BERIKUTNYA.

BAGI PELAJAR YANG TIDAK MENGULANG INTERNAL MEDICINE, ANDA JUGA DIKEHENDAKI MENGULANG POSTING MASING2 PADA 3 MINGGU PERTAMA. BAGI PELAJAR YANG TIDAK MENGULANG INTERNAL MEDICINE TETAPI MASIH MENGULANG 2 POSTING DAN SALAH SATUNYA ADALAH O&G, ANDA DIKEHENDAKI MENGULANG POSTING O&G PADA 3 MINGGU PERTAMA DIIKUTI DENGAN POSTING YANG LAIN PADA 3 MINGGU BERIKUTNYA....

BAGI PELAJAR YANG MENGULANG INTERNAL MEDICINE DAN O&G, ANDA DIKEHENDAKI MENGULANG POSTING INTERNAL MEDICINE DAHULU DIIKUTI DENGAN POSTING O&G PADA 3 MINGGU BERIKUTNYA. 

SECARA RINGKASNYA....PELAJAR YANG MENGULANG HANYA SATU POSTING...ANDA HARUS MENGULANG POSTING TERSEBUT PADA 3 MINGGU PERTAMA DIIKUTI 3 MINGGU STUDY WEEK DAN KEMUDIANNYA EXAM.

MANAKALA PELAJAR YANG MENGULANG 2 POSTING, ANDA DIKEHENDAKI MENGULANG 2 POSTING TERSEBUT PADA SETIAP 3 MINGGU DALAM TEMPOH 6 MINGGU TERSEBUT DAN EXAM KEDUA-DUA POSTING PADA AKHIR 6 MINGGU TERSEBUT.

SETIAP PELAJAR HARUS HADIR KE BRIEFING PADA ISNIN 12/3/2012 MENGIKUT POSTING ULANGAN ANDA YANG PERTAMA. BAGI PELAJAR YANG MENGULANG 2 POSTING, ANDA HARUS HADIR KE BRIEFING POSTING ULANGAN BERIKUTNYA PADA AWAL 3 MINGGU BERIKUTNYA.. SEKIAN

Thursday, March 8, 2012

PENILAIAN SPPK PENTING!!!!!!

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR....ANDA SEMUA DIKEHENDAKI MEMBUAT PENILAIAN SPPK BERMULA DARI 12 MAC HINGGA 11 APRIL 2012....KEGAGALAN ANDA BERBUAT DEMIKIAN AKAN MENYEBABKAN KESULITAN UNTUK PENDAFTARAN TAHUN 4 PADA SESI HADAPAN...SEKIAN TERIMA KASIH

LINK INI HANYA AKTIF PADA 12 MAC 2012 DAN TAMAT PADA 11 APRIL 2102 :                https://smp.ukm.my/sppk/index.cfm

Tuesday, March 6, 2012

SENARAI PELAJAR TAHUN 3 YANG MASIH BERHUTANG

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR TERSENARAI DIBAWAH...ANDA SEMUA DIKEHENDAKI MELANGSAIKAN SEMUA HUTANG ANDA UNTUK MENGETAHUI RESULT TAHUN 3 SEM 2 YANG AKAN DIKELUARKAN PADA PUKUL 3 PTG RABU (7/3/2012)...SEBARANG URUSAN BOLEH DILAKUKAN DI PEJABAT KEWANGAN UKM TING SATU ATAU PEJABAT AKADEMIK PRASISWAZAH TING 2 DI BLOK PENDIDIKAN....SEKIAN TERIMA KASIH